Enter your keyword

GITDAY

HOME

ONEMOCNĚNÍ HORNÍHO GIT

 

POZVÁNKA

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., přednosta Chirurgické kliniky FN Brno, si vás dovoluje pozvat na seminář s názvem ONEMOCNĚNÍ HORNÍHO GIT – EZOFAGOGASTRICKÁ JUNKCE.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

25. 2. 2022, Hotel Passage, Lidická 23, Brno

Hotel Passage
Lidická 23
602 00 Brno
tel. recepce: +420 530 352 100
web: www.hotelpassage.eu

Seminář je pořádán ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnicí Brno, a dále s Chirurgickou klinikou, Klinikou radiologie a nukleární medicíny, Interní hematologickou a onkologickou klinikou a Interní gastroenterologickou klinikou.

Garantem je prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., přednosta Chirurgické kliniky FN Brno.

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16.

We Make Media, s. r. o.
tel.: +420 778 476 475
e-mail: info@wemakemedia.cz
web: www.wemakemedia.cz

Souhlas se vstupem na stránky určené odborné lékařské veřejnosti

Vstupujete na webové stránky, které jsou určeny odborné lékařské veřejnosti! Vstupem potvrzujete, že jste si vědom(a) toho, že informace obsažené na webových stránkách pro zdravotnické odborníky nejsou určené pro laickou veřejnost.